Vyznamenání SH ČMS

Medaile SH ČMS Za věrnost (Fidelity Medal)

shcms-za-vernost-10
shcms-za-vernost-20
shcms-za-vernost-30
shcms-za-vernost-40
shcms-za-vernost-50
shcms-za-vernost-60
shcms-za-vernost-70
shcms-za-vernost-80
 • Uděluje OSH za dlouhodobou aktivní činnost.
 • Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky.
 • Počet proužků udává počet desetiletí členství v SDH.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělená stužka.

Čestné uznání SH ČMS (Certificate of Merit)

shcms-cestne-uznani-osh
shcms-cestne-uznani-ksh
shcms-cestne-uznani-ustredi
 • Uděluje se hasičům i celým sborům.
 • Má tři stupně: Čestné uznání OSH (jeden modrý pruh), Čestné uznání KSH a Čestné uznání SH ČMS.
 • Podmínkou pro udělení ČU OSH je předchozí udělení Čestného uznání SDH.
 • Podmínkou pro udělení ČU KSH je předchozí udělení medaile Za zásluhy.
 • Podmínkou pro udělení ČU SH ČMS je předchozí udělení medaile sv. Floriána.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělený stupeň.
 • Stužky se k Čestným uznání OSH, KSH a SH ČMS vydávají až od roku 2011.
 • Lze udělit opětovně.

Medaile SH ČMS Za příkladnou práci (Exemplary Work Medal)

shcms-za-prikladnou-praci
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však po 10 letech nepřetržité aktivní práce.
 • Podmínkou pro udělení je uplynutí alespoň 5 let od získání Čestného uznání OSH, alespoň 10 let aktivní práce v SDH a věk alespoň 28 let.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za zásluhy (Medal for Merit)

shcms-za-zasluhy
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však 5 let po získání medaile Za příkladnou práci.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile sv. Floriána (St. Florian Medal)

shcms-medaile-sv-floriana
 • Uděluje KSH hasičům, nejdříve však 5 let po získání medaile Za zásluhy a 1 rok po získání Čestného uznání KSH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Medaile nahrazuje starší Odznak sv. Floriána.

Medaile SH ČMS Za mimořádné zásluhy (Medal for Exceptional Merit)

shcms-za-mimoradne-zasluhy
 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům i sborům, nejdříve však 5 let po získání medaile sv. Floriána a 1 rok po získání Čestného uznání SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Řád sv. Floriána (St. Florian Order)

shcms-rad-sv-floriana
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům a sborům za mimořádné výsledky v činnosti, a to nejdříve 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy. U jednotlivců je další podmínkou věk alespoň 50 let a alespoň 30 let členství v SDH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Titul Zasloužilý hasič (Meritorious Fireman)

shcms-zaslouzily-hasic
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva.
 • Uděluje se zpravidla po 5 letech od udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Další podmínkou věk alespoň 65 let a alespoň 40 let členství v SDH.
 • Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy zasloužilých hasičů.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za zásluhy o výchovu (Medal for Merits in Upbringing)

shcms-za-zasluhy-o-vychovu
 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům, kteří ve funkci vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za záchranu života (Lifesaving Medal)

shcms-za-zachranu-zivota
 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří zachránili lidský život.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za odvahu a statečnost (Bravery Medal)

shcms-za-odvahu-a-statecnost
 • Uděluje vkonný výbor SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří s nasazením vlastního života při požáru, výbuchu, havárii či živelní pohromě prokázali mimořádnou statečnost a odvahu.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za mezinárodní spolupráci (Medal for International Cooperation)

shcms-za-mezinarodni-spolupraci-1
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-2
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-3
 • Uděluje se cizím státním příslušníkům, členům zahraničních partnerských hasičských a záchranářských organizací a ve výjimečných případech též fyzickým a právnickým osobám ČR, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodní spolupráce hasičů a záchranářů.
 • Medaile má 3 stupně z nichž první stupeň je nejvyšší. 3. stupeň uděluje OSH, 2. stupeň uděluje KSH, 1. stupeň uděluje VV SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Záslužný řád českého hasičstva (Order for Merit of Czech Fire Fighters)

shcms-zasluzny-rad
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS jako nejvyšší ocenění za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice či proslavení vlasti v zahraničí.
 • Při slavnostních příležitostech se řádová insignie nosí “in natura”.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Titul Čestný člen SH ČMS (Honorary Member)

shcms-cestny-clen
 • Uděluje se fyzickým osobám, které nejsou členy SH ČMS, a přesto se významným způsobem zasloužily o prospěch nebo postavení obce, sboru, či dobrovolného hasičstva jako celku. K SH ČMS se hlásí a svými občanskými postoji a aktivitami podporují jeho činnost a poslání.
 • Výrazem titulu je medaile a diplom.
 • Od roku 2018 titul udělují po projednání rozhodovací orgány všech stupňů (valná hromada, shromáždění delegátů nebo představitelů sborů, shromáždění delegátů nebo představitelů OSH, shromáždění starostů OSH a sjezd). Orgány, které titul udělí, vedou evidenci udělených titulů
 • Z výše uvedeného vyplývá, že tuto stužku nenajdete na žádné uniformě člena SDH.

Pamětní medaile (Commemorative Medals)

shcms-pametni-paty-sjezd
shcms-pametni-100let-cr
 • 1. stužka: Upomínková plaketa vydaná v roce 2015 u příležitosti 5. sjezdu SH ČMS konaného v Pardubicích.
 • 2. stužka:Pamětní medaile vydaná SH ČMS v roce 2018 u příležitosti 100. výročí samostatné Republiky, určená pro členy SH ČMS, ale i pro fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj dobrovolné požární ochrany. Medaile mohly udělit sbory dobrovolných hasičů, okresní a krajská sdružení hasičů a výkonný výbor SH ČMS.

Vysvětlivky zkratek:

 • OSH - okresní sdružení hasičů,
 • KSH - krajské sdružení hasičů,
 • SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
 • VV SH ČMS - výkonný výbor SH ČMS (tzv. ústředí).
Zdroj: SDH Suchý, www.sdhsuchy.org. Další tipy na vyznamenání posílejte na adresu radek.oslejsek@sdhsuchy.org.
Print Friendly, PDF & Email