Zastupitel M. Dosedla se vzdal svých odměn ve prospěch hasičů

Moc často se nestává, aby někdo dělal něco zadarmo. A ještě méně, aby se někdo dobrovolně vzdal peněz, které za svoji činnost dostává. Je nám proto velkým potěšením oznámit, že zastupitel obce Miloslav Dosedla se rozhodl částku 709,- Kč měsíčně, která mu za jeho činnost náleží na základě schválených zastupitelských odměn, odvádět na účet suchovských hasičů. Tyto prostředky budou použity ve prospěch mladých hasičů a práci s dětmi. Sbor dobrovolných hasičů obce Suchý tímto velice děkuje.

Print Friendly, PDF & Email