Web prošel radikální proměnou

Již na první pohled je asi patrné, že na našem webu se něco změnilo. A změnilo se toho opravdu hodně. V následujícím textu jsou popsány hlavní důvody předělání celého webu i samotná podstata úprav.

Začneme u té nejméně viditelné změny, kterou je redakční systém. Starý web byl provozován na starém redakčním systému PHPRS, který ale za dobu existence webových stránek SDH Suchý prošel tolika změnami, že z původním redakčním systémem neměl již téměř nic společného. A o to hůře se systém udržoval. Proto jsme přešli na nový moderní WordPress, který přináší administrátorům, ale i čtenářům, řadu výhod.

Jednou z těch viditelných výhod je tzv. responzivní design, kdy se vzhled webových stránek automaticky přizpůsobuje velikosti a vlastnostem displeje. V dnešní době chytrých telefonů a dotykových tabletů je tato vlastnost nepostradatelná pro pohodlí a spokojenost uživatelů. A přestože nejsme komerční subjekt, tak o spokojenost uživatelů nám rozhodně jde.

Protože zásah do systému byl pravdu radikální, zahrnoval například předělání všech statických stránek podle pravidel responzivních webů, využili jsme toho i k pročištění a mírnému přeuspořádání některých informací. Doufáme, že ke spokojenosti vás čtenářů. Nicméně další úpravy a dodělávky budou pokračovat i za provozu, takže uvítáme vaše názory, náměty či připomínky buďto mailem na adrese webmaster@sdhsuchy.org, nebo v diskuzi na facebooku.

A na závěr vizuální srovnání staré a nové verze: pohled na hlavní stránku a na jeden z článků.

Titulní strana starých stránek

Titulní strana starých stránek

Titulní strana nového webu

Titulní strana nového webu

Článek na starém webu

Článek na starém webu

Článek na novém webu

Článek na novém webu

Print Friendly, PDF & Email