Vznikla hasičská kronika mapující léta 2004 až 2011

Jako překvapení letošních oslav 85. výročí založení SDH Suchý byla představena kronika mapující činnost našeho sboru v letech 2004 až 2011. Tato dvě stě padesáti stránková publikace je fyzicky uložena v hasičské klubovně spolu s ostatními kronikami. Elektronická verze je pak ke stažení v sekci SDH->Historie.

Kronika vznikla na základě článků publikovaných na tomto webu. Následující předmluva osvětluje motivaci jejího vzniku, její specifika i technický postup:


Většina čtenářů si pod pojmem "kronika“ představí ručně psaný text, který průběžně dokumentuje dění. Kronika, kterou právě čtete, vznikla u příležitosti 85. výročí založení SDH Suchý a klasickou představu o kronice naplňuje jen z části. Text je totiž vytvořen na základě webových stránek SDH Suchý. Jedná se tedy sice o soubor textů průběžně dokumentující činnost našeho sboru, webové stránky ale mají trochu jinou povahu než klasická kronika a proto se mezi texty objevují i věci, které pro kroniku nejsou typické, např. pozvánky na různé akce, popularizační články apod. Nicméně to není na škodu. Naopak. Podobné informace dokreslují celkové dění v SDH Suchý.

První webové stránky, a tedy i první texty této kroniky, vznikly v roce 2004. V té době jsme se zařadili mezi velmi malý okruh sborů s vlastní elektronickou prezentací. První verze stránek byla poměrně jednoduchá a informačně chudá. Počátkem roku 2007 ale prošly stránky radikální proměnou, která spočívala v přechodu na redakční systém, což vedlo ke zvýšení obsahové i grafické kvality. Od té doby dochází k neustále evoluci tak, jak vyžadují stále nové a nové trendy v oblasti webových prezentací a elektronických publikací. Kromě průběžně zveřejňovaných článků se web rozrostl o mnoho dalších informací, které však nejsou součástí této kroniky. Jako příklad můžeme uvést přehled stužek vyznamenání, který je na českém Internetu unikátní, vzbudil řadu pochvalných reakcí a začal být využíván mnohými dalšími hasičskými weby.

Vytvořit kroniku na základě webových stránek není běžná věc. První problém je řekněme etický. Kronika je chápána především jako odkaz pro budoucí generace a proto by měla mít potřebnou obsahovou, stylistickou a typografickou úroveň. Typografickou úroveň (formátování) lze zajistit technickými prostředky. Obsahová a stylistická úroveň je ale dána přímo zaměřením a obsahem publikovaných článků. Po zvážení všech okolností u mne nakonec převládl názor, že obsah webových stránek SDH Suchý má dostatečnou úroveň na to, aby mohl být převeden do podoby kroniky. K rozhodnutí mě vedl můj subjektivní pocit, který jsem při čtení textů získal, ale i objektivní skutečnosti: vysoká pravidelná návštěvnost stránek překračující 1000 unikátních návštěv měsíčně a zisk dvou titulů "páté nejlepší stránky SDH v rámci České republiky“, které web získal v letech 2007 a 2010. Zároveň jsem při těchto úvahách dospěl k rozhodnutí opatřit kroniku předmluvou, která vysvětlí pozadí vzniku a zvláštnosti s tím spojené.

Druhý problém spojený s převodem webových stránek do kroniky je technický. Těžko si lze představit, že by člověk postupně otevíral jednotlivé články na webu a kopíroval je např. do Wordu. To by bylo časově naprosto neúnosné. Proto se celý proces musí automatizovat a texty spolu s obrázky zpracovat dávkově. Konkrétní postup, který byl použit v našem případě je hodně technický, nicméně ne nezajímavý. V první fázi byl do webových stránek přidám PHP skript, který umí zobrazit všechny články z požadovaného roku v základním HTML formátu, tj. jako jednu jednoduchou webovou stránku bez jakýchkoliv menu, ikon a jiných doprovodných informací. Po uložení stránek z prohlížeče do počítače následovalo dávkové zpracování. Nejprve byly HTML soubory převedeny do formátu TeX pomocí programu htmltolatex. TeX je program pro formátování textu určeného k tisku (a nejen k tisku). Výsledek splňuje typografická pravidla a je nesrovnatelně lepší, než by člověk získal z Wordu nebo jiného editoru. Navíc umožňuje dávkové zpracování, takže je vhodný pro rychlé automatické zpracování textů získaných z webových stránek. Pro sazbu (vzhled kroniky) byla použita mírně upravená šablona memoir. Z textových souborů pak lze snadno vygenerovat PDF v tiskové kvalitě.

 

Print Friendly, PDF & Email