Ve čtvrtek proběhne okrskové školení JPO

Ve čtvrtek dne 28. října 2010 v 16 hodin se uskuteční školení velitelů a strojníků JSDH obcí okrsku Benešov. Teoretická a praktická odborná příprava je určena pro velitele a strojníky zásahových jednotek hasičů obcí. Toto zaměstnání je v souladu s plánem práce schváleným výborem SDH obcí okrsku Benešov.

 

Místo školení: Okrouhlá

Teorie: Hasičská klubovna případně kulturní dům (dle zájmu, bude upřesněno)

Praxe: Okolí požární nádrže v Obci Okrouhlá

Téma školení:

 • Základy radioprovozu
 • Dálková doprava vody hadicovým vedením
 • Příprava vozidel a strojního vybavení na zimní období

Délka školení: Teorie 1,5 hod +  praxe 2 hod

Praktický výcvik: Dálková doprava vody hadicovým vedením

Povinné vybaveni:

 • CAS nebo PS 12
 • Hadice B 75 (minimálně 12 ks)
 • Hadicové sponky
 • Radiostanice ve výbavě jednotky !!!
 • Hadicový vazák 5 ks
 • Hadicový sběrač
 • Poznámkový sešit a psací potřeby
 • Cvičební řád a bojový řád jednotek PO

Osobní výstroj:

 • PS II – na teorii
 • Zásahová přilba
 • Zásahový kabát a kalhoty
 • Zásahová rukavice
 • Zásahové boty
 • Hrnek na čaj (teple se oblékněte, již je chladno!!!) 

Školitel:

 • Milan Tlamka – velitel SDH okrsku Benešov
 • Lubomír Celý – hl. strojník SDH okrsku Benešov

Školení je určeno pro velitele a strojníky JSDH obcí (pak možnost doplnit hasiči), maximální počet členů na školení z jednotlivého sboru je limitováno na 6 hasičů. V případě, že bude z Vaší jednotky větší zájem, je toto možné jen po telefonické domluvě (všichni jistě v tomto počtu nedorazí).

Výcviku se zúčastní pouze členové JSDH obce s platnou zdravotní prohlídkou !!!

Vaši účast a počet hasičů potvrďte do středy telefonicky (stačí sms) nebo e-mailem na mou adresu. V případě, že by jste do toho školení chtěli zařadit nějaké aktuální téma, uvítám veškeré nápady.

Těším se na vaši účast, prosím o dochvilnost…

 

S pozdravem

 

Milan TLAMKA

Velitel SDH okrsku Benešov

 

Print Friendly, PDF & Email