Termín výroční valné hromady

Aktualizace: Protože se situace nemění, je výroční valná hromada přesunuta na neurčito. Výbor funguje dál a plní svoje povinnosti. Na účetní uzávěrku, podání daňového přiznání, nebo povinnosti vůči OSH Blansko tak tato situace nemá vliv.

Za normálních okolností je povinností sborů svolat valnou hromadu nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 31.1. následujícího roku. Vzhledem k trvajícímu výjimečnému stavu a vládním restrikcím je odložení valné hromady v pořádku. Zákonné povinnosti vyplývající z valné hromady, jako je schválení zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření atd. členskou základnou, budou splněny jakmile to situace dovolí.

Původní text: Vzhledem k epidemiologickým opatřením byl tradiční listopadový termín výroční valné hromady přesunut na začátek roku 2021. Předběžně je plánován na sobotu 16. ledna 2021 (místo původně plánovaného plesu). Nicméně přesné datum i místo budou ještě upřesněny podle aktuální situace.

Print Friendly, PDF & Email