Statistika výjezdů za rok 2020

V roce 2020 měla naše jednotka celkem 11 výjezdů. 9 poplachů nám bylo vyhlášeno Krajským operační a informační střediskem (KOPIS), 2 události byly řešeny v rámci tzv. činnosti jednotky, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí a jednotka vyjíždí po předchozí domluvě se starostou obce nebo operačním důstojníkem KOPIS.

Celkem jsme na výjezdech strávili 26 hodin. V průměru zasahovalo 5,36 členů jednotky. Podrobný pohled do výjezdových statistik odhaluje jednu zajímavost: V drtivé většině případů vyjíždíme 6 minut po vyhlášení poplachu.

Dominovaly technické zásahy. Ke konci roku jsme celkem pětkrát vyjížděli na odstraňování stromů. Ty padaly a komplikovaly život v okolí obce v důsledku silné námrazy na větvích a nezamrzlé podmáčené půdy.

Tři výjezdy měly souvislost s požáry. Kromě doutnajícího stromu v lese to byl požár přístavku přímo v obci. Na žádost operačního jsme rovněž prováděli dohled nad požářištěm chaty ležící doslova na dohled od naší zbrojnice, ale již v katastru obce Velenov. Proto jsme nezasahovali přímo u samotného požáru.

Zajímavým faktem ohledně požárů je to, že v obci prakticky vymizely požáry kontejnerů na komunální odpad. Zatímco například v roce 2017 jsme takto zasahovali sedmkrát, o rok později to bylo jen jednou a poslední dva roky ani jeden výjezd. Přesnou příčinu tohoto pozitivního trendu neznáme, každopádně tímto děkujeme občanům za zodpovědný přístup.

Dva technické zásahy se týkaly čerpání vody. Říjnové čerpání přitom bylo nejdelším zásahem roku 2020, který trval 11 hodin.

A opět nechyběl jeden pro nás neobvyklý výjezd – odchyt labutě a její transport na záchrannou stanici zvířat.

Podrobnosti ke všem výjezdům naleznete v menu Jednotka->Zásahy. Přehledné statistiky z minulých let pak v menu Jednotka->Statistika zásahů.

Print Friendly, PDF & Email