Stanovisko SH ČMS k tzv. Komoře velitelů

Aktualizace z 3. 11. 2015: Na serveru pozary.cz vyšel zajímavý článek, který objasňuje pozadí vzniku Komory a nastiňuje to, jak byla dobrá myšlenka zneužita. Takže doporučujeme přečíst si tento článek a do budoucna si neplést Komoru velitelů JSDH s Asociací velitelů JSDH.

V uplynulých dnech dostali starostové obcí, jakožto zřizovatelé jednotek sborů dobrovolných hasičů, mail s informace o vzniku tzv. komory velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů. Tato komora se mimo jiné neoprávněně zaštiťuje Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) a v mailu nabízí pojištění členů jednotek SDH.

Shromáždění starostů SH ČMS se na svém jednání 24. 10. 2015 problematikou komory zabývalo a přijalo následující usnesení, kterým se od aktivit komory distancuje:

[gview file=“https://www.dh.cz/images/Zapisy/Shromazdeni/Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_SS_OSH_x_Komora_velitel%C5%AF_JPO.pdf“]

Print Friendly, PDF & Email