Správné chování řidičů v dopravní zácpě

Ve čtvrtek 20. března 2008 se stala dálnice D1 místem obrovské dopravní nehody téměř dvou stovek aut. V následné koloně uvízly na několik dlouhých hodin tisíce lidí, podle některých zdrojů až 20.000, a provoz na naší nejfrekventovanější dálnici byl úplně zablován v obou směrech po celý den. Takováto událost samozřejmně budí značnou pozornost. Denně však vznikají desítky menších nehod, které mají za následek naprostý kolaps dopravy. A nemusí se ani jednat přímo o dopravní nehody. Hlavní trasy z velkých měst zažívají kolapsy a dlouhé kolony i několikrát týdně. V takových okamžicích je velkým problémem pro záchranné složky dostat se včas na místo události. Přitom by to být problém nemusel, kdyby se řidiči v kolonách chovali zodpovědně a dodržovali vyhlášku.

  • V koloně si vždy nechte odstup od vozidla před vámi. Zastavení jeden centimetr za autem v předu sice možná udělá dojem na spolujezdkyni a o něco zkrátí délku kolony, ztratíte tím ale manévrovací prostor pro vytvoření místa pro průjezd záchranářů.
  • V koloně nechte volný prostor v místech křižovatek, nájezdů na dálnici apod. Počítejte s tím, že odsud mohou jet vozidla záchranných složek.
  • Na jednoproudé silnici jezdí auta záchranných složek středem vozovky a to i v případě, že má vozovka po krajích široký odstavný pruh. Proto zodpovědný řidič bližící se ke stojící koloně rozhodně nezastaví blízko středové dělící čáry aby dobře viděl, co se to ve předu děje. Naopak, zastaví co nejvíce ke kraji vozovky, aby uprostřed vznikl co nejširší volný koridor.
  • Na víceproudých dálnicích je správné chování závislé na tom, kolik jízdních pruhů v jednom směru dálnice má. Obecně ale opět platí zásada: utvořit jeden široký volný koridor uprostřed vozovky. Konkrétní situace pro dvouproudou a tříproudou dálnici je patrná z následujících obrázků:


Na dálnici a silnici pro motorová vozidla o dvou jízdních pruzích:

 

Na dálnici a silnici pro motorová vozidla o třech pruzích:

Do vytvořeného volného koridoru nesmí vjíždět jiná vozidla, než vozidla s právem přednostní jízdy (modrý maják)!

Dodržováním těchto jednoduchých pravidel můžete pomoci zachránit lidský život. A nakonec jenda ukázka z praxe. Až na pár výjimek se jedná o téměř ukázkový příklad správného chování řidičů. Bohužel ne u nás, ale na dálnici v sousedním Německu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email