Soutěž "Hasiči očima dětí" – známe vítěze

Tisková zpráva:

Na konci roku 2010 vyhlásilo osm sborů dobrovolných hasičů okrsku Benešov, okres Blansko, výtvarnou soutěž „Hasiči očima dětí“. Účelem této soutěže bylo propagovat činnost SDH mezi malými dětmi a naopak se dozvědět, co si představují pod pojmem „hasič a jeho práce“. Záštitu nad akcí převzal starosta okrsku Benešov RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Do soutěže se zapojily mateřské a základní školy z obcí Benešov, Kořenec, Ludíkov, Okrouhlá, Suchý, Valchov, Velenov a Žďárná, a také kolektivy mladých hasičů. Vyhodnocení proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly vybrány nejlepší práce ve třech kategorií z jednotlivých ZŠ, MŠ a kolektivů MH. Ve druhém kole pak byli vybráni celkoví vítězové. V kategorii „děti MŠ do 5 let“ zvítězil Matyáš Koudelka z Benešova, v kategorii „děti MŠ nad 5 let“ zvítězil Pavel Novotný z Okrouhlé a v kategorii „děti 1. a 2. tříd ZŠ“ vyhrála Adéla Učňová ze ZŠ Žďárná. Vítězům budou předány věcné ceny. Všechny výkresy, nejen ty vítězné, budou navíc zaslány do celorepublikové soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kterou každoročně pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Zvláštní ocenění zaslouží děti z MŠ v Okrouhlé, které pod vedením svých učitelek mimo soutěž vytvořili velmi zdařilý papírový model školky, která je v plamenech a kterou zachraňuje místní SDH se svou hasičskou technikou.

Velký zájem ze strany dětí a velmi dobrá kvalita výkresů, ze kterých bylo velmi obtížné určit vítěze, potvrzují, že pořádat obdobné akce má smysl. Dětem výtvarná soutěž dává příležitost seznámit se a zamyslet se nad smyslem a činností hasičů a výtvarně se na toto téma projevit. SDH naopak mohou propagovat svoji činnost a získávat tak případné nové zájemce.

Print Friendly, PDF & Email