Suchovský Šmodrch. Sokolovna zažije uzlovací soutěž

V sobotu 13. února 2016 se v suchovské sokolovně uskuteční Suchovský Šmodrch. V minulých letech se jednalo o čistě domácí soutěž určenou mladým hasičům SDH Suchý. Po soutěži následovala diskotéka. Na tom se zas tak moc nezmění, až na to, že nyní se bude jednat o soutěž zařazenou do benešovského poháru a otevřenou i pro ostatní sbory. Pozvání platí nejen pro soutěžící, ale i pro fanoušky. Přijďte fandit a bavit se.

Podrobnosti

Místo konání: sokolovna Suchý
Datum: 13. 2. 2016
Začátek: 15:00
Po skončení soutěže následuje diskotéka nejen pro mladé hasiče.
Bohaté občerstvení zajištěno.

Propozice

Kategorie:

  • Družstva: mladší žáci – starší žáci
  • Jednotlivci: mladší žáci – starší žáci

Disciplína – Vázaní uzlů

Provedení disciplíny družstva – 5 členné družstvo se seřadí na startovní čáře. Každý člen si vylosuje jeden uzel a připraví se na start. Uzle se váží v pořadí: Úvaz na proudnici, Plochá spojka, Lodní smyčka, Tesařský uzel a Zkracovačka. Po odstartování vyrazí první soutěžící, uváže uzel a vrátí se na startovní čáru, teprve po té vyráží další soutěžící. Družstvo končí po proběhnutí posledního soutěžícího přes startovní čáru.

Provedení disciplíny jednotlivci – Soutěžící na povel startéra vyběhne a postupně uváže uzle v pořadí- Úvaz na proudnici, Plochá spojka, Lodní smyčka, Tesařský uzel a Zkracovačka. Potom se vrátí na startovní čáru. 

Hodnocení disciplín – Měří se čas provedení disciplín. Časomíra se zapíná po povelu ke startu a zastavuje se při překročení startovní čáry posledním soutěžícím. Za neuvázaný, nebo špatně uvázaný uzel je penalizace 10 sekund, stejně tak i při předčasném startu soutěžícího. Vítězí družstvo s nejkratším časem.

Počet soutěžících z každého družstva do disciplíny jednotlivci bude upřesněn na místě po dohodě vedoucích.

Materiál k provedení disciplín dodá pořadatel.

Prosíme o potvrzení účasti a počtu družstev do 7. 2. 2016 na tel. číslo +420-736 147 853 nebo e-mail velitel@sdhsuchy.org.

Děkujeme a těšíme se na Vaši hojnou účast.

Print Friendly, PDF & Email