Složte zkoušky a získejte odznak Hasič II. nebo III. stupně

Odborná rada velitelů Okresního sdružení hasičů v Blansku vyhlašuje termín zkoušek pro získání odbornosti Hasič II. a III. stupně podle platného Metodického pokynu.

Termín: Sobota 20. února 2016 v 9:00
Místo: hasičská zbrojnice Pamětice

Zkoušek Hasič III. stupně se mohou zúčastnit všichni řádní členové sboru. Zájemci o Hasič II. stupně musí mít navíc 3 roky od složení zkoušek III. stupně. Všichni zájemci musí zaslat přihlášku/návratku nejpozději do 12. února 2016 na OSH Blansko, Sadová 2, nebo mailem na osh.blansko@c-mail.cz.

Studijní podklady pro samostudium:

Členové sboru, kteří úspěšně složí zkoušku, mají právo nosit nad pravou náprsní kapsou vycházkové uniformy odznak příslušného stupně. Získaná odbornost nemá časové omezení, není ji tedy nutné obnovovat.

SDH Suchý má tři členy s odborností Hasič II. stupně a tři členy s odborností Hasič III. stupně, viz členská základna. Zájemci z řad členů SDH Suchý vyplňte a pošlete přihlášku samostatně a zároveň dejte vědět mailem na adresu starosta@sdhsuchy.org.

Print Friendly, PDF & Email