Školení MOST

V uplynulých dnech se čtyři členové JSDH Suchý zúčastnili dvoudenního školení Ochrana obyvatelstva – povodně a další živelné pohromy, které se uskutečnilo v rámci programu MOST. První část školení probíhala ve školícím středisku HZS v Tišnově a byla zaměřena na teorii a legislativu z oblasti povodní a živelných pohrom. Druhý den se školení přesunulo na HZS Brno – Lidická, kde byly účastníkům školení poskytnuty velmi užitečné informace z oblasti záchranářství na vodě. Kromě prohlídky techniky jsme měli možnost navštívit i nové krajské operační středisko. Členové JSDH, kteří se školení zúčastnili, získali nejen certifikát, ale hlavně mnoho užitečných informací aplikovatelných v praxi.

Print Friendly, PDF & Email