Shromáždění delegátů odhlasovalo navýšení členských příspěvků

V sobotu 9. listopadu 2013 proběhlo v kulturním domě v Drnovicích Shromáždění představitelů sborů okresu Blansko. Cílem shromáždění je zhodnotit průběh činnosti na úrovni Okresních sdružení hasičů (OSH) a naplánovat činnost na další rok. Z informací, které na shromáždění zazněly, vybíráme několik statistických údajů:

  • OSH Blansko má 8287 dospělých členů organizovaných ve 157 sborech.
  • Celkem bylo v roce 2013 projednáno 520 návrhů na vyznamenání.
  • Do práce s mládeží bylo zapojeno 34 sborů.
  • V roce 2014 bude mít 27 sborů výročí svého založení.

Na shromáždění vystoupil mimo jiné i starosta Krajského sdružení hasičů v Brně Josef Gargula. Informoval o připravovaném mistrovství ČR mládeže a dorostu, které bude v roce 2014 po mnoha letech hostit Brno. Informoval rovněž o připravované dotaci v celkové výši 100 mil. korun, která se bude rozdělovat ještě letos jednotkám sborů dobrovolných hasičů. Dotaci bude rozdělovat Hasičský záchranný sbor (HZS) a podle J. Garguly bude určena jednotkám kategorie JPO III a jednotkám JPO V, které byly alespoň jednou v roce 2013 povolány operačním střediskem mimo svůj hasební obvod. Tato informace vyvolala bouřlivou odezvu a diskuzi o nastavených pravidlech pro JPO V. Z diskuze vyplynulo, že mnoho členů JPO V se zúčastnilo odstraňování následků povodní bez toho, že by byla jednotka oficiálně vyslána, byť o to v mnoha případech přímo žádala.

Dalším důležitým bodem programu bylo hlasování o navýšení odvodů členských příspěvků na OSH o 10,- Kč. Starosta OSH Blansko František Nečas požadoval hlasování o navýšení odvodů od všech členů, včetně mladých hasičů. Protože ale toto odporovalo původnímu záměru a mandátu většiny zúčastněných, hlasovalo se nakonec pouze o navýšení odvodů za dospělé. Návrh byl výraznou většinou přijat, nyní tedy budou sbory na OSH odvádět 20,- Kč za mladé hasiče, 50,- Kč za dorostence a 80,- Kč za dospělé.

 

Print Friendly, PDF & Email