SH ČMS připravuje nové stanovy, dočkáme se zásadnějších změn?

Stanovy jsou základním dokumentem každé organizace. Vymezují činnost, organizační strukturu, práva a povinnosti členů, atd. Ne jinak je tomu u stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kterými se musí řídit všechny sbory dobrovolných hasičů (spadající pod SH ČMS). Jedná se tedy o zcela zásadní dokument.

Vedení SH ČMS se letos rozhodlo stanovy novelizovat. Upravené kapitoly budou postupně k dispozici na následující stránce, k dispozici je také diskuse:

Prozatím se jedná o první, řekněme neformální, kolo příprav. Poté, co vznikne kompletní nový návrh, měl by být předložen jednotlivým SDH pro vyjádření a schválení. To už ale obvykle bývá na nějaké větší změny pozdě. Proto využijte příležitosti a návrh připomínkujte včas.

Prozatím jsou zveřejněny části Hlava I, Hlava II a Hlava X. První dvě části jsou spíše kosmetickými změnami oproti současné verzi stanov. Je ale evidentní snaha text zjednodušit, zpřehlednit a lépe strukturovat.

Hlava X je poměrně zásadní, protože se týká SDH, tj. nejnižších organizačních složek. Obsahuje dva důležité rozdíly: (1) Není stanoveno, kdo bude navrhovat kandidáty do vyšších orgánů (OSH, KSH, apod). Zřejmě se toto bude řešit v jiných částech stanov. (2) Nové stanovy definují pojmy "zájmová skupina" a "přípravka dětí". Zakotvení zájmových skupin do stanov lze považovat za zbytečné. Text neříká nic co by se již dávno ve sborech nedělo a ani nijak neupřesňuje práva a povinnosti zájmových skupin. Oproti tomu zakotvení přípravek dětí do stanov je dobrý krok, protože se vymezují postupy a povinnosti.

S napětím lze očekávat další části stanov, které budou řešit další úrovně organizační struktury. Současný stav je takový, že SH ČMS má 5 základních úrovní řízení (ústředí, kraj, okres, okrsek a sbor) doplněné dalšími řídícími procesy typu shromáždění starostů, shromáždění delegátů sborů atd. Tento neefektivní organizační moloch, který plně odpovídající zvyklostem z dob totality, je podle mého názoru neudržitelný a zasloužil by si radikální reformu.

Reforma by určitě neměla být založena na rušení nižších organizačních jednotek, zejména okrsků, jak někdo v nedávné minulosti navrhoval. Okrsky jsou důležité pro vzájemnou spolupráci geograficky blízkých sborů v rámci "mikroregionů". Bez okrsků by se aktivní spolupráce mezi sbory pravděpodobně postupně vytratila a ze SH ČMS by se stal pouze spolek individuálních SDH s malým záběrem aktivit. Okres je naopak příliš velký na to, aby bylo možné cíleně a pravidelně řídit a koordinovat aktivity jednotlivých sborů. Nemůže tedy zcela nahradit okrsek. Velký prostor pro reformu ale skýtají vyšší organizační složky, zejména krajská úroveň.

Nezbývá než čekat, s jakými úpravami přijde pracovní skupina zabývající se novelizací stanov. Ale protože se doposud žádná větší debata na téma stanovy a změny organizační struktury nerozpoutala, obávám se, že změny ve stanovách budou spíše kosmetické.

Článek vyjadřuje osobní názory autora. Názory autora nejsou ovlivněny tím, že je v době psaní článku ve funkci okrskového starosty 😉

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

starosta okrsku Benešov, okres Blansko

jednatel SDH Suchý

e-mail:

Print Friendly, PDF & Email