Sdružení vydá pamětní medaili. Zájemci hlaste se do 9. ledna

V roce 2014 oslaví Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska 150 let od vzniku prvního českého dobrovolného hasičského sboru. K tomuto výročí byla navržena pamětní medaile. Pokud jste členem SDH Suchý a máte o medaili zájem, nahlaste se mailem na adrese radek.oslejsek@sdhsuchy.org, nebo pomocí SMS na čísle 604 890 163, a to nejpozději do 9. ledna 2014. Předpokládaná cena je 175,- Kč (hradí si každý sám). Kdo se nenahlásí, má smůlu. Dodatečné objednání pravděpodobně nebude možné.

Obr. 1: Grafická podoba medaile.

Print Friendly, PDF & Email