Přihláška do sboru

 • Žadatel:
  • Vyplní a podepíše přihlášku hasiče nebo přihlášku mladého hasiče a dodá ji starostovi sboru případně vedoucímu mladých hasičů. V případě mladých hasičů přihlášku vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce. Evidenční číslo se nevyplňuje.
  • Pošle svoji pasovou fotografii mailem na adresu starosta@sdhsuchy.org
  • Zaplatí průkazku a členský příspěvek buďto hotově, nebo na účet SDH Suchý 233055520/0300 (VS = rodné číslo bez lomítka. Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení. Částka = 145 Kč za dospělého nebo 115 Kč za mladé hasiče a dorostence do 18 let). 
 • Starosta sboru:
  • Po přijetí člena výkonným výborem SDH Suchý přihlášku podepíše a dodá na OSH Blansko, kde bude trvale uložena.
  • Nahraje fotografii nového člena do evidence a mailem požádá OSH Blansko o vytvoření plastové průkazky.
 • Pokladník:
  • Zaplatí členský příspěvek a průkazku převodem na účet OSH Blansko 2439631/0100, VS: 3701055, Zpráva: SDH Suchý – členský příspěvek a průkazka pro Jméno Příjmení. Částky:
   • Plastová průkazka: 15 Kč
   • Členský příspěvek – dospělý: 80 Kč
   • Členský příspěvek – dorostenec 15 – 18 let: 50 Kč
   • Členský příspěvek – mladý hasič 6 – 15 let: 20 Kč
 • Starosta nebo vedoucí mladých hasičů:
  • Vyzvedne průkazku na OSH Blansko a předá ji novému členu.
Print Friendly, PDF & Email