Přihláška do sboru

  • Žadatel:
    • Vyplní a podepíše přihlášku hasiče nebo přihlášku mladého hasiče a dodá ji starostovi sboru případně vedoucímu mladých hasičů. V případě mladých hasičů přihlášku vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce. Evidenční číslo se nevyplňuje.
    • Pošle svoji pasovou fotografii mailem na adresu starosta@sdhsuchy.org
    • Zaplatí průkazku a členský příspěvek buďto hotově, nebo na účet SDH Suchý 233055520/0300, VS: rodné číslo (bez lomítka), Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení, Částka:
      • Dospělý: 145 Kč 
      • Dorostenec 15 – 18 let: 115 Kč
      • Mladý hasič 6 – 15 let: 115 Kč
  • Starosta sboru:
    • Po přijetí člena výkonným výborem SDH Suchý přihlášku podepíše a dodá na OSH Blansko, kde bude trvale uložena.
    • Nahraje fotografii nového člena do evidence a mailem požádá OSH Blansko o vytvoření plastové průkazky.
  • Pokladník:
    • Zaplatí členský příspěvek a průkazku převodem na účet OSH Blansko 2439631/0100, VS: 3701055, Zpráva: SDH Suchý – členský příspěvek a průkazka pro Jméno Příjmení. Částky:
      • Plastová průkazka: 15 Kč
      • Členský příspěvek – dospělý: 80 Kč
      • Členský příspěvek – dorostenec (15 – 18 let): 50 Kč
      • Členský příspěvek – mladý hasič (6 – 15 let): 20 Kč
  • Starosta nebo vedoucí mladých hasičů:
    • Vyzvedne průkazku na OSH Blansko a předá ji novému členu.
Print Friendly, PDF & Email