Přihláška do sboru

Žadatel

 • Vyplní a podepíše přihlášku hasiče nebo přihlášku mladého hasiče a dodá ji starostovi sboru případně vedoucímu mladých hasičů. V případě mladých hasičů přihlášku vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce. Evidenční číslo se nevyplňuje.
 • Pošle svoji pasovou fotografii mailem na adresu starosta@sdhsuchy.org
 • Zaplatí průkazku a členský příspěvek buďto hotově, nebo na účet SDH Suchý 233055520/0300 
  • VS: rodné číslo bez lomítka.
  • Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení.
  • Částka: 145 Kč za dospělého, 115 Kč za mladé hasiče do 18 let. 

Starosta sboru

 • Po přijetí člena výkonným výborem SDH Suchý přihlášku podepíše a dodá na OSH Blansko, kde bude trvale uložena.
 • Nahraje fotografii nového člena do evidence a mailem požádá OSH Blansko o vytvoření plastové průkazky.

Pokladník

 • Zaplatí členský příspěvek a průkazku převodem na účet OSH Blansko 2439631/0100, VS: 3701055, Zpráva: SDH Suchý – členský příspěvek a průkazka pro Jméno Příjmení. Částky:
  • 15 Kč plastová průkazka.
  • 80 Kč členský příspěvek – dospělý.
  • 50 Kč členský příspěvek – dorostenec 15 – 18 let.
  • 20 Kč členský příspěvek – mladý hasič do 15 let.

Starosta nebo vedoucí mladých hasičů

 • Vyzvedne průkazku na OSH Blansko a předá ji novému členu.
Print Friendly, PDF & Email