Ročenka HZS skrývá mnoho zajímavostí. I o naší jednotce

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal podrobnou a velmi přehlednou Statistickou ročenku 2015. Vyplývá z ní několik zajímavých faktů o JSDH Suchý.

V ročence má naše jednotka evidováno 6 výjezdů, což je o dva méně, než jsme referovali na začátku roku. Evidentně totiž ve statistice nejsou započítána cvičení a navíc jedna technická pomoc JSDH Suchý, která obsahovala dva samostatné zásahy, je patrně evidována pouze jednou. To ale nemění nic na tom, že průměrný počet výjezdů dobrovolných jednotek na Blanensku byl 4,8. I našich šest výjezdů je tedy nadprůměrných. Ze statistiky je také vidět, že několik málo jednotek má velmi mnoho výjezdů a naopak hodně jednotek nemá výjezd žádný. Více vypovídajícím údajem než průměr je v takovém případě medián (střední hodnota), která činní pouhý jeden výjezd na jednotku. Takže našich šest je skutečně nadstandardních. 

Předchozí údaje se vztahovaly na všechny dobrovolné jednotky Blanenského okresu, bez ohledu na jejich zařazení. Zajímavé je proto porovnat se pouze se sobě rovnými, tj. pouze s jednotkami kategorie JPO V s místní působností. Tam je průměr 1,08 a medián 0,5. Takže mezi pětkami jsme na tom co do počtu výjezdů velmi dobře.

Pokud se suchovští patrioti právě začali dmout pýchou, tak pro ně máme jedno zchlazení. V okrese Hodonín má totiž mezi všemi dobrovolnými jednotkami nejvíc výjezdů JSDH Hodonín, a to celých 91. A ano, jedná se o jednotku kategorie JPO V, tj. s místní působností, stejně jako my.

Print Friendly, PDF & Email