Proběhla ukázka velitelsko-spojovacího automobilu

V neděli 20. února 2022 jsem se spolu s JSDH Žďárná zúčastnili ve Žďárné předvedení velitelsko-spojovacího automobilu. Tento speciál slouží pro zajištění komunikace u velkých událostí a při výpadcích standardních komunikačních sítí. Zasahoval například i po tornádu na Hodonínsku.

Obsluha dokáže zajistit radioprovoz buďto prostřednictvím datových sítí mobilních operátorů, nebo přes satelit. Auto je energeticky soběstačné, elektřinu dodává agregát. Kromě radiospojení obsluha může fungovat jako detašované pracoviště Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) s možností povolávání a řízení jednotek. Automobil je tak důležitým pomocníkem velitele u velkých událostí.

Každý kraj disponuje jedním takovým vozem. Vybavení se ale liší. A brněnští hasiči dokázali, že své práci skutečně rozumí. Posteskli jsme si, že jednotky v okolí se analogovými radiostanicemi nedokážou přes benešovský převaděč spojit s brněnským KOPISem přesto, že by to mělo jít. Po několika minutách a pokynu „zkuste to teď“ se uskutečnilo historicky první spojení z naší ruční radiostanice s KOPISem Brno přes benešovský převaděč. Tak snad to vydrží.

Print Friendly, PDF & Email