Převzali jsme dotaci od Povodí Moravy

V srpnu 2015 zveřejnilo Povodí Moravy výzvu na podávání žádosti o finanční podporu hasičských jednotek a sborů. Grant byl zaměřený na financování hasičského vybavení, hasící techniky, prvky požární ochrany a výzbroj a výstroj pro hasiče, a to zejména se zaměřením na pomoc při povodních a živelních pohromách. Celkem bylo podáno více jak čtyřicet žádostí, z nichž komise vybrala čtyři a mezi vítězné jednotky rozdělila celkem 60.000,- Kč.  „Nejčastěji sbory žádaly o zakoupení kalových čerpadel, osobních ochranných pomůcek pro práci ve vodě, osvětlovacích systémů nebo motorových člunů,“ shrnul generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Zdroj: Povodí Moravy, www.pom.cz

Zdroj: Povodí Moravy, www.pom.cz

Mezi čtyřmi vybranými žádostmi byl i návrh SDH Suchý. Šek na 15.000,- Kč byl slavnostně předán 12. listopadu 2015 na ředitelství Povodí Moravy v Brně. Za darovanou částku budou pořízeny svítilny. Dalšími obdarovanými byly obce Městečko Trnávka, Opatovice a Šarovy. 

Povodí Moravy vyhlašuje tuto soutěž pravidelně. Jako malá, i když aktivní, jednotka kategorie JPO V oceňujeme, že Povodí Moravy nad rámec svých povinností tímto způsobem hasiče podporuje. Dotace jsou jasně cíleny a přitom jsou dosažitelné právě i pro malé jednotky. Kéž by to byla inspirace i pro jiné subjekty.

Další články:

Print Friendly, PDF & Email