Pozvánka na školení v oblasti prevence

Ilustrační foto

Nově ustanovená Odborná rada prevence Okresního sdružení hasičů v Blansku (dále jen ORP) si klade za cíl rozčeřit poněkud klidné vody blanenského okresu v oblasti preventivně-výchovné činnosti. A jednou z cest, jak předávat informace týkající se oblasti prevence, je využít znalostí a zkušeností lidí, kteří s touto problematikou přicházejí denně do styku. Takovými lidmi jsou například vyšetřovatelé příčin požárů. ORP proto v listopadu uspořádá školení preventistů, na které kromě vyšetřovatele přislíbil účast i kominický cechmistr Jihomoravského kraje. Školení bude probíhat ve dvou termínech:

  • 3. 11. 2015 od 15:00 na stanici HZS Boskovice (úterý)
  • 5. 11. 2015 od 15:00 na stanici HZS Blansko (čtvrtek)

Školení je určeno zejména preventistům na všech úrovních (sbory, okrsky, atd.), ale přidat se může kdokoliv, koho toto téma zajímá. Není třeba žádná registrace, stačí přijít. Těšíme se na hojnou účast.

Print Friendly, PDF & Email