Pořizujeme vybavení pro mladé hasiče, i díky dotacím

Náš sbor se stal úspěšným příjemcem dotace Jihomoravského kraje na Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže. To nám umožní pořídit vybavení, které bude dlouhodobě sloužit našim mladým hasičům. Jako první jsme pořídili projektor a přenosné plátno (jako bonus jsme obdrželi i statické plátno pro trvalé ukotvení). Dále budou pořízeny dětské sportovní hadice a nějaké to vybavení pro tábory.

Print Friendly, PDF & Email