Okrsek připravuje akci "Hasiči darují krev"

Sbory benešovského okrsku se rozhodly uspořádat akci "Hasiči darují krev". Akce proběhne v květnu 2011, tj. na sv. Floriána (přesné datum bude upřesněno po domluvě s transfuzní stanicí v Boskovicích). Abychom mohli akci dobře zorganizovat, je nutné znát alespoň přibližný počet zájemců. Ti z vás, kteří by se chtěli akce zúčastnit, pošlete mail na adresu radek.oslejsek@sdhsuchy.org do 13. listopadu 2010. Přihlásit se mohou i nehasiči. Nejedná se o závazný slib. Nicméně potřebujeme zjistit co nejpřesněji počet zájemců.

Print Friendly, PDF & Email