Od letošního roku se začne psát nová kronika okrsku Benešov

Od letošního roku se začne psát nová kronika okrsku Benešov. V úvodu kroniky bude stručná historie jednotlivých sborů. Za SDH Suchý bude kronika obsahovat následující text.

Ilustrační foto: Zakládající členové SDH Suchý.

 


Sbor dobrovolných hasičů obce Suchý byl založen dne 29. června 1927 v půl třetí odpoledne na ustavující valné hromadě. Do sboru vstoupilo 14 členů činných a 20 členů podporujících, kteří se zavázali, že budou sbor podporovat hmotně i morálně. Historicky prvním starostou byl zvolen Jaroslav Kejík, jednatelem Josef Ošlejšek, náčelníkem Augustin Krejčíř a místostarostou František Ošlejšek. O tom, že žádné začátky nejsou lehké, svědčí fakt, že po vzájemných neshodách v roce 1928 na protest ze sboru vystoupily dva členové, aby o rok později, po vyjasnění celé záležitosti, do sboru opět vstoupili.

Sbor ale nezačal svoji činnost pouze rozmíškami. Ihned po založení se zapojil do okrskových a župních cvičení. Na podzim roku 1927, tedy půl roku po založení, byla pořízena první stříkačka. Jednalo se o ruční zápřahovou stříkačku z Otinovsi taženou dvěma koňmi. Sdružení k ní zakoupilo také 100 metrů hadic, 16 přileb, 2 povelky, dvě houby do kouře a další prostředky. Krátce na to, v roce 1928, se jednotka podílela na likvidaci svého prvního lesního požáru a na záchranných pracích při povodni.

Hasičské vybavení bylo zpočátku uskladněno jen provizorně a teprve v roce 1932 bylo vybudováno a slavnostně otevřeno hasičské skladiště, což je starý výraz pro zbrojnici. Každý člen měl za povinnost na stavbě bezplatně odpracovat nejméně dva dny, přesto se sbor na čas dostal do finanční tísně. O nutnosti a prospěšnosti této stavby přesto nemůže být pochyb. V letech 1958 až 1959 pak byla vybudována nová zbrojnice, kterou používáme i nyní.

Technika také prošla od svého počátku celou řadou změn. Ve čtyřicátých letech minulého století nahradila koněspřežku motorová stříkačka PS12. Konstrukční vada dynama u nového stroje ale způsobovala problémy při startování za nízkých teplot, což se málem vymstilo při místním požáru stodoly v prosinci roku 1956. Proto byla později tato motorová stříkačka nahrazena modernější verzí, která u nás po několika radikálních změnách slouží dodnes. (v roce 2003 byl vyměněn motor a v roce 2012 prošel kompletní generálkou jak motor, tak i čerpadlo).

Prvním autem ve výbavě SDH Suchý byl valník značky Citroen, zakoupený v roce 1949. V roce 1962 byl Citroen nahrazen jiným valníkovým automobilem, legendární Tatrou 805, tzv. Kačenou. Poté sbor vlastnil skříňovou Avii A30 a od roku 2006 pak Avii A21 Furgon.

První cisternou u sboru byl, a stále ještě je, ruský Zil 131 – velmi spolehlivé auto s nedostižnými terénními vlastnostmi, které již mnohokrát prokázal při lesních požárech. V letech 2003 – 2006 patřila do vybavení sboru také Tatra T138. Tak velké auto ale nebylo kde garážovat a proto jsme se ho následně zbavili.

V současné době má sbor 78 členů, z toho 50 mužů, 6 žen a 22 mladých hasičů a dorostenců. Historický první žena přitom do SDH Suchý vstoupila teprve v roce 2008. Jednotka je kategorie JPO V, má 11 členů a od roku 2003 jí velí Zdeněk Ošlejšek.

 

Aktuální složení Výkonného výboru SDH Suchý:

Martin Látal – starosta

Zdeněk Ošlejšek – náměstek starosty, velitel

Jan Vybíhal – zástupce velitele

Radek Ošlejšek – jednatel, starosta okrsku Benešov

Milan Blaha – hospodář

Michal Kolář – referent prevence a výchovné činnosti

Pavel Vybíhal ml. – referent pro mládež, vedoucí kolektivu MH

Květoslav Vybíhal – instruktor MH

Taťána Vybíhalová – instruktorka MH

Slavomír Čapka – člen výboru, člen okrskového výboru

Ladislav Učeň – člen výboru

Pavel Vybíhal st. – člen výboru

 

Bedřich Trnečka – předseda Kontrolní a revizní rady

Alois Ševčík – člen Kontrolní a revizní rady

Adolf Komár – – člen Kontrolní a revizní rady

 

Print Friendly, PDF & Email