Nová pravidla pro vyznamenání – jasně a přehledně

Od 1. ledna 2014 vejde v platnost nový statut vyznamenání Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Nový statut přináší řadu důležitých novinek. Nejedná se sice o žádné převratné změny, spíše o ujasnění a zpřísnění původního znění, které je ale přesto potřeba znát. Zde tedy přinášíme přehled nejdůležitějších změn:

Čestné uznání OSH – MSH  (ČU OSH): Nově je nutnou podmínkou předchozí udělení Čestného uznání SDH. Minimální doba mezi čestnými uznáními není stanovena.

Čestné uznání KSH  (ČU KSH): Nově je nutné nejprve získat všechna ocenění na úrovni OSH, tj. Čestné uznání OSH, medaili Za příkladnou práci i medaili Za zásluhy.

Čestné uznání SH ČMS (ČU SH ČMS): Nově je nutné nejprve získat všechna ocenění na úrovni OSH a KSH, tj. medaili sv. Floriána a nižší.

Medaile Za příkladnou práci: Nově se zavádí podmínka dosažení věku 28 let. Navíc musí uplynout 5 let od prvního udělení ČU OSH.

Medaile sv. Floriána: Alespoň 1 rok od udělení ČU KSH.

Medaile Za mimořádné zásluhy: Alespoň 1 rok od udělení ČU SH ČMS.

Medaile Za věrnost: Nově až po dovršení 15 let věku.

Medaile Za zásluhy o výchovu: Nově je nutnou podmínkou předchozí udělení medaile Za příkladnou práci.

Řád sv. Floriána: Je nutné nejprve získat všechna předchozí vyznamenání, navíc je novou podmínkou nejméně 30 let členství a dosažení věku 50 let.

Titul Zasloužilý hasič: Podmínkou je 40 let členství (dříve bylo 35 let) a dovršení 65 let věku (dříve bylo 60 let).

Jako bonus přinášíme i schéma, které jasně popisuje nová pravidla pro udělování vyznamenání hasičům-jednotlivcům. Schéma naleznete kdykoliv v sekci "Hasičina -> Vyznamenání", kde je kromě vyznamenání jednotlivců navíc vyznamenání sborů a ostatních organizačních jednotek.

Print Friendly, PDF & Email