Naši kolekci hasičských vyznamenání využívají i hráči počítačových her

faleristika

Náš soubor stužek hasičských vyznamenání dostupný na Sbor->Hasičská vyznamenání dál expanduje. Díky informacím od Bohuslava Cermana, předního návrháře a výrobce hasičských vyznamenání u nás, byla kolekce rozšířena o dalších asi 20 exemplářů a celkově už čítá na 160 stužek. Přibyly hlavně vyznamenání sborů a okrsků z Prostějovska, ale také lokální medaile Hasičského záchranného sboru. 

Protože o vyznamenání je velký zájem, zveřejnili jsme pro volné použití plugin do redakčního systému WordPress, který umožňuje správcům webových stránek vkládat nejen přehledy stužek, ale i generovat „nosiče vyznamenání“, jak to máme např. my v sekci Sbor->Členská základna. Informace o použití pluginu jsou dostupné v sekci Sbor->Návod pro správce webů.

Perličkou je, že kromě sborů, okrsků a okresních sdružení hasičů se o vyznamenání zajímají i hráči onlinových záchranářsky orientovaných počítačových her, kteří požádali o využití naší kolekce pro odměňování hráčů.

Print Friendly, PDF & Email