Moravian volunteer fire fighter 2007

Moravská hasičská jednota pořádá ve spolupráci s Fakultou chemickou VUT v Brně již druhý ročník odborné konference nad kterou převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Již motto konference „Za profesionalitu práce dobrovolných hasičských jednotek“ ukazuje, komu je především určena. Po zkušenostech z organizací v roce 2006 je konference jednodenní a termín (pátek 28. září – státní svátek) byl vybrán tak, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce velitelů a členů jednotek PO. I v letošním roce bude obsah konference uveden ve sborníku, který každý účastník obdrží. Rovněž se nám podařilo zajistit stravování v místě konání konference. Novinkou je, že na závěr konference budou z účastníků konference vylosováni výherci hodnotných věcných cen, které mohou doplnit výbavu zásahových jednotek. V letošním roce bude obsah konference zaměřen zejména na ochranu dýchacích cest, zásahové obleky a spojovací prostředky. Přednášet budou skuteční profesionálové a tak bude možno získat současný přehled o uvedené problematice a lépe se informovat v záplavě současných informací.

Více informací a přihláška na konferenci ke stažení na stránkách MHJ – www.mhj.cz.

PROGRAM KONFERENCE

Pátek 28. září 2007

08.00 – 09.00 prezence
09.00                zahájení
09.15 – 13.00 přednášky
13.00 – 14.00 přestávka (oběd)
14.00 – 15.00 praktické ukázky
15.00 – 15.15 Závěr konference (vylosování výherce věcné ceny)

 

 

 

 

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ

Řídící proces velitele zásahu na úrovni taktického řízení – Ing. Pavel Tománek
Praktické zkušenosti se získáváním finančních prostředků pro JPO z dotací – Ing. Bohanes
Ochrana dýchacích cest a praktické zkušenosti z používání IDP – Rostislav Julínek
Současný trend v zavádění nových typů izolačních dýchacích přístrojů k dobrovolným jednotkám PO – Ing. Vafek, Dräger s.r.o.
Nové trendy ve spojení jednotek PO (Problémy přechodu jednotek PO na digitální spojovací prostředky) – Pavel Šebesta
Spojovací prostředky vhodné pro dobrovolné jednotky PO – Dcom,s.r.o. Ing. Jan Ryšavý
Požadavky na zásahové obleky podle EN – TUPO MV GŘ HZS – Ing. Otto Dvořák
Zásahové obleky firmy DEVA z pohledu požadavků EN – DEVA FM s.r.o.
Praktické zkušenosti z používání zásahových obleků – Ing. Stehlík
Současné protichemické oděvy u jednotek PO a jejich možnosti použití – Ing. Josef Sedlák

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Termín: 28.9.2007.

Místo konání: Vysoké učení technické v Brně – Fakulta chemická,
Purkyňova 464/118, Brno.

Parkování“ Parkování je možné v areálu VUT v místě konání konference.

Stravování: oběd zajištěn v místě konference

Přihláška: každého účastníka uveďte na samostatnou přihlášku (formulář můžete okopírovat). Přihlášku s potvrzením o zaplacení vložného zašlete nejpozději do 15. září 2007 na adresu:

Moravská hasičská jednota
Kšírova 45
619 00 Brno

nebo elektronicky na
email: prezident@mhj.cz.

Kontaktní osoba: Ing. Valášek Rudolf, mobil 603497020.

Vložné: vložné na konferenci činí 250 Kč. (včetně sborníku a stravování).

Platba: Ve prospěch účtu Poštovní spořitelny, č.ú. 189679511/0300
(MHJ není plátcem DPH).

Veškeré ceny byly stanoveny podle zákona 526(1990 Sb. Dohodou. V případě neúčasti vložné nevracíme. Sborníky zašleme poštou.
 

— Jaromír Konečný, Prezidium MHJ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email