Kácení stromů vydělalo peníze pro mladé hasiče

V uplynulých měsících proběhlo kácení stromů napadených kůrovcem v obecním lese v chatové oblasti "borky". Do této akce se také zapojil náš sbor. Kácení proběhlo v sedmi etapách. Podle dohody s obecním úřadem bylo palivové dřevo přednostně prodáno zájemcům z řad SDH Suchý za cenu 300,- Kč za metr. Takto vydělané peníze šly do pokladny SDH a z velké části budou použity na letní tábor mladých hasičů (tábora se ale mohou zúčastnit i ostatní děti). Peníze z prodeje klád vhodných na pořez šly do obecní pokladny. Účast konkrétních lidí na kácení a přesnou evidenci prodeje palivového dřeva si vedl Jan Vybíhal.

Tato akce byla vzájemně prospěšná pro obecní úřad i náš sbor. Obecnímu úřadu jsme ušetřili nemalé náklady tím, že naši členové provedli kácení zdarma ve svém volném čase. Peníze vydělané prodejem palivového dříví budou navíc použity na aktivity kolem mladých hasičů a tedy nepřímo ve prospěch obce. Členové zásahové jednotky, kteří mají osvědčení pro práci s motorovou pilou, a kteří kácení prováděli, si zároveň touto akcí splnili svoji povinnost pravidelné praxe.

Print Friendly, PDF & Email