Jednotka se dovybavuje osobní výzbrojí a výstrojí

Obec, jakožto zřizovatel zásahové jednotky, má ze zákona povinnost financovat vybavení a chod jednotky. Jsme rádi, že se v poslední době daří většinu prostředků získávat v podobě dotací, a že tudíž celé financování neleží pouze na bedrech obce. 

Letošní nákup je největší za posledních mnoho let co se týká pořizování osobního vybavení pro zasahující hasiče. Finančně byl z větší části podpořen dotací Jihomoravského kraje se spoluúčastí obce. Veškeré vybavení  stárne, a tak kromě doplnění chybějících věcí jako jsou zásahové boty, rukavice, nebo zásahové obleky bylo z dotace pořízeno větší množství hadic, protože stav a nedostatečné množství těch stávájících začalo komplikovat naše zásahy. Jako další problémem se ukázalo nedostatečné spojení v rámci jednotky. Proto současné dvě ruční radiostanice budou doplněny dalšími čtyřmi kusy. Rovněž byly pořízeny nové zásahové přilby Gallet F1 XF Standard s integrovaným LED svítilnami, které doplní respektive nahradí stávající dosluhující přilby Kalisz. 

Celkově se nám v posledních letech daří udržovat akceschopnost jednotky díky kombinaci průběžného financování ze strany obce, příležitostných darů a jednorázových větších investic podpořených z jiných zdrojů. I předchozí investice do dopravního automobilu či elektrocentrály byly z velké části hrazeny z dotací. Občas se podaří potřebnou výzbroj a výstroj získávat i zcela bezplatně, jak tomu bylo např. u darování svítilen z Povodí Moravy, převodu starších dýchacích přístrojů Saturn z Hasičského záchranného sboru, nebo získání zcela nového moderního přetlakového dýchacího přístroje Pluto coby výhry v soutěži o nejlepší web dobrovolných hasičů. To vše díky těsné spolupráci obce, jednotky a sboru. 

Print Friendly, PDF & Email