Jak se stát rozhodčím požárního sportu? Přihlaste se na školení

Úkolem kvalifikovaných rozhodčích je rozhodovat soutěže dospělých v požárním sportu. Každá soutěž, i na místní úrovni, by měla mít přinejmenším v roli hlavního rozhodčího člověka, který má platnou kvalifikaci k vykonávání této funkce. Kvalifikaci lze získat při jednodenním odborném školení, které zajišťuje Hasičský záchranný sbor nebo Odborná rada velitelů při okresních sdruženích hasičů. Na školení jsou účastníci postupně seznámeni s aktuálními pravidly požárního sportu a po složení písemného testu získávají osvědčení, které má platnost pět let. Po pěti letech je nutné si kvalifikaci obnovit. Hasiči s platnou kvalifikací mají právo nosit odznak rozhodčího na vycházkové uniformě nad pravou náprsní kapsou.

Pochopení pravidel požárního sportu není nic náročného a tato funkce neklade ani žádné fyzické nároky, takže rozhodčím se může stát prakticky každý, kdo má zájem se do této aktivity zapojit. Na druhou stranu je ale velmi žádoucí, aby se rozhodčí aktivně zapojovali do soutěží a neustále si tak prakticky zkoušeli a připomínali nabyté vědomosti.

Na benešovském okrsku jsme se v roce 2014 zavázali, že všechny soutěže zařazené do okrskového poháru musí mít alespoň v roli hlavního rozhodčího člověka s platnou kvalifikací. Zároveň jsme se zavázali, že každý sbor bude mít ve svých řadách alespoň jednoho rozhodčího. V případě SDH Suchý skutečně jednoho rozhodčího máme. To ale neznamená, že by se ostatní případní zájemci měli zdráhat. Naopak. Čím víc rozhodčích bude, tím lépe.

Nejbližší školení rozhodčích organizované Okresním sdružení hasičů v Blansku se uskuteční 28. listopadu 2015 od 8:00 v Lysicích. Přihlášku je nutné podat nejpozději do 20. listopadu 2015. Podrobnosti jsou na webu OSH Blansko. Tak neváhejte a hlaste se.

Print Friendly, PDF & Email