Horský pobyt Mladých hasičů II

Připomínáme blížící se akci: Horský pobyt Mladých hasičů. Stále jsou ještě volná místa.

Základní informace:

Termín: 2. – 9. července 2011
Místo: Orlické Hory, obec Zdobnice
Cena: 2000,- Kč, záloha 1 000,- Kč do 15. 5. 2011, doplatek 1 000,- Kč do 19. 6. 2011
Počet účastníků je omezený, prosím o nahlášení na tel. 724 344 013 Vybíhalová (stačí sms)
Sraz:  sobota 2. 7. 2011 v 10:00 u zbrojnice
Zdravotnický dohled:
Po celou dobu horského pobytu bude zabezpečovat první pomoc registrovaná zdravotní sestra se
specializací ARIP, s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (kopie
osvědčení k nahlédnutí u vedoucí MH). Pokud dítě užívá nějaké léky či má alergie a užívá na ní léky,
prosím o předání při srazu zdravotní sestře či vedoucím MH.
Všichni účastníci horského pobytu budou připojištěni pro případ úrazu.

Další podrobnosti a přihlášky viz přložený PDF soubor.

Print Friendly, PDF & Email