František Nečas se stal čestným starostou OSH Blansko

V sobotu 14. listopadu 2015 proběhlo v Rudici výroční Shromáždění představitelů sborů a okrsků Blanenského okresu. Průběh byl tradiční a ničím zvlášť nevybočoval. Účastníci si vyslechli zprávy o činnosti Okresního sdružení hasičů v Blansku, zprávy jednotlivých odborných rad, kontrolní a revizní rady a další příspěvky. Jednu zvláštnost ale přece jen shromáždění mělo. František Nečas, člen Sboru dobrovolných hasičů ve Valchově, někdejší starosta benešovského okrsku a poté dlouholetý starosta OSH Blansko, převzal od současného starosty Milana Vykydala sošku sv. Floriána a titul Čestný starosta OSH Blansko. 

Okrsek Benešov a jeho sbory byly vůbec na letošním shromáždění hodně zmiňované, což svědčí o dobré aktivní práci. Předseda kontrolní rady prevence Zdeněk Špaček ve své zprávě pochválil benešovský okrsek za aktivní účast na školení prevence a zmínil SDH Suchý v souvislosti s programem preventivně výchovné činnosti Hasík (o tomto programu a souvislosti s SDH Suchý budeme informovat v blízké budoucnosti). SDH Okrouhlá pak byla zmíněna v Zaměření činnosti OSH Blansko v roce 2016 v souvislosti se zvažovaným zřízením Odborné rady ochrany obyvatelstva.

Print Friendly, PDF & Email