Do kolekce stužek přibyla medaile Svazu letců ČR Za zásluhy

Svaz letců ČR je stavovským, profesním, zájmovým, dobrovolným občanským sdružením letců s působností na území České republiky a je členem European Partnership of Air Forces Associations. Jeho členy jsou čeští letci, členové Sdružení čs. zahraničních letců 1939 – 1945 a členové Svazu letců svobodného Československa v Londýně. Kolektivním členem je CZALPA. Svaz letců ČR sdružuje profesionální letce,  amatérské letce a ve svých klubech všechny příznivce letectví.

Obr. 1: Stužka medaile SL ČR Za zásluhy.

Svaz letců uděluje od roku 1994 své vyznamenání – medaili Za zásluhy. Tímto vyznamenáním oceňuje vynikající zásluhy jednotlivých členů za práci ve prospěch své organizace, za přispění k jejímu dalšímu rozvoji a za iniciativní a dlouholetou činnost ve SL ČR. Výjimečně je možné při významných jubileích a událostech udělit toto vyznamenání i nečlenům SL ČR za jejich přínos ve prospěch činnosti SL ČR nebo českého letectví. Vyznamenání bylo například uděleno hasičům – leteckým záchranářům po povodních v roce 2002.  Stužka (viz Obr. 1) je proto zařazena v naší unikátní kolekci v sekci Hasičina -> Přehled stužek -> Ostatní.

Vyznamenání je provedeno v podobě medaile s barevným znakem SL ČR na kovovém podkladě v barvě bronzu, v závěsu na jednobarevné bleděmodré stuze. Samostatná stužka tohoto vyznamenání je provedena s kulatou miniaturou znaku SL ČR. K vyznamenání se uděluje číslovaná insignie (dekret/diplom) podle zápisu v matrice vyznamenaných, ověřené podpisem předsedy SL ČR a razítkem organizace.

Informace a fotografie poskytl Karel Hůla, příslušník HZS Plzeňského kraje a nositel tohoto vyznamenání, které dostal za voji činnost ve funkci velitele leteckých záchranářů při povodních v roce 2002. Další informace byly čerpány z webových sránek SL ČR.

Print Friendly, PDF & Email