Den Země 2015

22. duben naleznete v kalendáři jako den věnovaný Zemi. V různých obcích a městech se tento den připomíná jinak, obvykle je ale spojen s úklidem přírody. V naší obci byl Den Země velmi dlouho opomíjen. Teprve v roce 2011 se organizace chopila Kateřina Hebelková, někdejší zastupitelka obce, a spolu s Petrem Vybíhalem ml. a dalšími lidmi začala Den Země organizovat i u nás.

Pátý ročník, který se uskutečnil v sobotu 18. dubna 2015, se nesl v duchu hesla „Voda je otec i matka, zdroj všeho bytí. Voda budiž pozdravena.“ – citátu klasika hindké poezie Súrdáse, který stvořil v první polovině 16. století chvalozpěv na vodu, jehož je tento citát součástí. Za těch pěl let se Den Země vyvinul z čistě uklízecí akce na akci kombinující úklid, zábavu i poučení. A nutno dodat, že tuto ambiciózní kombinaci se organizátorům daří skvěle skloubit. Letos se účastníci vydali k pramenu řeky Punkvy.

Někdo by si mohl položit otázku, proč článek o Dni Země přinášíme na hasičském webu, když evidentně nemá nic společného s hasiči? Omyl! Den Země i činnost SDH sdílí společné cíle a hodnoty, kterými jsou nezištná pomoc, snaha učit děti empatii, přenášet na ně znalosti a učit je skupinové spolupráci. A je jedno, jestli se to děje v oblasti pomoci druhým, či v oblasti pomoci přírodě. Jsme proto rádi, že jako sbor můžeme tuto akci podpořit personálně, materiálně, propagací mezi mladými hasiči, nebo takto na našem webu. A alespoň touto kapkou přispět k práci výše zmiňovaných organizátorů a jejich úzkému realizačnímu týmu.

[pe2-gallery album=“http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/112108963957944911990/albumid/6147130305517241937?alt=rss&hl=en_US&kind=photo“ ]

Print Friendly, PDF & Email