Cvičně jsme vylezli na sokolovnu

V rámci pravidelných školení jednotky bylo v neděli 5.8. provedeno požární cvičení. Simuloval se požár střechy sokolovny. Hlavním cílem cvičení bylo vyzkoušet si dopravu vody do velké výšky tzv. metodou "vedení po fasádě", kdy se nejprve ze střechy spustí lano a pomocí něj se nahoru vytáhne rozvinuté vedení.

Výjezdu se zúčastnilo 6 členů JSDH a další dva v roli pozorovatelů. Velitel jednotky, Z. Ošlejšek, se netradičně ujal role jedničky v družstvu a velení bylo svěřeno mě. Tři členové nejprve přistavili žebřík a vynesli na střechu lano a proudnici. Mezitím dva členové rozvinuli proud B+C. Poté byl rozvinutý proud vytažen na střechu a zajištěn proti pádu vazacím lanem. Vytlačit vodu nahoru již pak pro ZILa nebyl žádný problém.

Celý útok, od příjezdu na místo zásahu po výstřik, trval 7 minut. To je, dle mého názoru, poměrně dost. Nám ale tentokrát nešlo ani tak o rychlost, jako spíš o technickou stránku zásahu. Největší zdržení bylo způsobeno zajištováním rozdělovače a celého vedení na střeše proti pádu dolů. Na střeše byli tři zasahující hasiči, kteří nejprve vedení zajistili a teprve pak byla puštěna voda. Souběžným provedením obou úkonů by se zásah dal výrazně zrychlit. Pro hladký a bezpečný průběh by to ale vyžadovalo mít o jednoho hasiče na střeše navíc.

A zde přikládám ještě pár fotek:
Print Friendly, PDF & Email