Činnost jednotky: Čerpání vody

V neděli 12. července 2020 jsem na žádost majitele jedné z chat provedli čerpání voda z vodoměrné šachty. Čerpání vody bylo provedeno v rámci tzv. činnosti jednotky.

Podrobnosti o zásahu:

  • Typ: Ostatní pomoc – čerpání vody
  • Ohlášení jednotce: 10:50 hod.
  • Výjezd jednotky: 10:50 hod.
  • Návrat na základnu: 12:40 hod.
  • Počet zasahujících členů JSDH Suchý: 1+3
  • Zasahující technika:
    • DA L1Z Ford Transit + PS12 (JSDH Suchý)

Pozn.: Likvidace proběhla v rámci tzv. činnosti jednotky. Klasický výjezd je jednotce vyhlašován Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) k vážným událostem, například pokud strom brání průjezdu na veřejné komunikaci. Pokud ale nehrozí bezprostřední nebezpečí a lze likvidaci odložit na pozdější dobu, je takový výjezd evidován v režimu tzv. činnosti jednotky. Často se tak děje právě po domluvě s obcí například u stromů, které bezprostředně nikoho neohrožují. Pro činnost jednotky se nevyhlašuje poplach (nespouští se siréna), ale jinak pro výjezd v tomto režimu platí stejná pravidla jako pro “ostrý výjezd”, tj. nahlášení výjezdu na KOPIS velitelem jednotky, použití schválené výstroje, atd.

Print Friendly, PDF & Email