Category Archives: členové

Nová pravidla pro vyznamenání – jasně a přehledně

Od 1. ledna 2014 vejde v platnost nový statut vyznamenání Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Nový statut přináší řadu důležitých novinek. Nejedná se sice o žádné převratné změny, spíše o ujasnění a zpřísnění původního znění, které je ale přesto potřeba znát. Zde tedy přinášíme přehled nejdůležitějších změn: Čestné uznání OSH – MSH  (ČU OSH): Nově… Více »

Od letošního roku se začne psát nová kronika okrsku Benešov

Od letošního roku se začne psát nová kronika okrsku Benešov. V úvodu kroniky bude stručná historie jednotlivých sborů. Za SDH Suchý bude kronika obsahovat následující text. Ilustrační foto: Zakládající členové SDH Suchý.   Sbor dobrovolných hasičů obce Suchý byl založen dne 29. června 1927 v půl třetí odpoledne na ustavující valné hromadě. Do sboru vstoupilo 14 členů činných… Více »

Okrskový velitel na výroční valné hromadě obdržel nové vyznamenání

V sobotu 12. ledna 2013 se uskutečnila ve Valchově výroční valná hromada benešovského okrsku za účasti Františka Nečase, starosty OSH Blansko, Josefa Dufky, vedoucího odborné rady prevence OSH Blansko a starostů obcí Benešov, Ludíkov a Velenov. Průběh valné hromady byl tradiční, zprávu o činnosti okrsku a usnesení si mohou zájemci přečíst na okrskovém webu. Letošní schůze byla ale… Více »

Životní jubileum – Alois Ševčík

Dnes, ve čtvrtek 30. dubna, se dožívá 70. let náš dlouholetý člen, bratr Alois Ševčík. Členem SDH je od roku 1960. Během svého členství významně přispěl k rozvoji dobrovolného hasičstva a k propagaci dobrého jména všech hasičů. V roce 1977 získal čestné uznání Okresního sdružení hasičů, v roce 1987 medaily Za příkladnou práci a v roce 1989 čestné… Více »

Pozvánka: Výroční valná hromada

Výroční valná hromada SDH Suchý se uskuteční v sobotu 27.12.2008 od 17:00 hodin v pohostinství Sokolovna. Program: Zahájení, přivítání hostů Volba návrhové a volební komise Zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2008 Zpráva revizora účtu Volba výboru SDH Návrh čínnosti na rok 2009 Předání ocenění Diskuse Hlasování o usnesení Závěr Medaily za zásluhy (za 20 let aktivního… Více »