Byli jsme na konferenci v Brně

V pátek 28.9., tedy ve státní svátek, proběhla v Brně konference s krásným českým názvem Moravian volunteer fire fighter 2007. Navzdory názvu se jednalo o celodení konferenci určenou českým dobrovolným jednotkám. Této akce se zúčastnili také dva zástupci SDH Suchý, velitel a starosta. Konference byla koncipována jako série přednášek na různá zajímavá témata. Mluvilo se o použití dýchací techniky, spojovací techniky, ochranných prostředcích, ale i o možnostech získání finančních prostředků na činnost jednotek. Vesměs se jednalo o zájímavé informace, které budou využity pro školení a rozvoj naší jednotky a SDH.

Celá konference měla jedno nečekané a překvapivé vyvrcholení. Na závěr totiž proběhlo losování vstupenek účastníků. Na tom by ještě nebylo nic tak překvapivého, kdyby mezi losovanými cenami nebyla ruční radiostanice s příslušenstvím, zásahový komplet Deva – Tiger a dokonce kopletní přetlakový dýchací přístroj Drager PA90 Basic v ceně kolem 50.000,- Kč. Štěstí nám ale nepřálo a žádnou z cen jsme si nedovezli.

Print Friendly, PDF & Email