Blíží se termíny školení členů jednotek SDH

V každé jednotce sboru dobrovolných hasičů by měl být jmenován a proškolen jeden člen, který zajišťuje úkoly speciálních služeb (technická a strojní služba) –  § 29 odst.1 písm.b) a § 70 odst. 3 zákona o požární ochraně v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 8 vyhl. 247/2001 Sb. Školení TCH-16 proběhne ve školícím středisku v Tišnově ve dnech 4.-5. února 2013 a za naši jednotku se ho zúčastní Květoslav Vybíhal ml.

Ve školícím středisku Tišnov jsou volná místa i na další kurzy, konkrétně V-40 a S-40 pro velitele a strojníky JPO kategorie II a III a kurz nositelů dýchací techniky NDT-16. Vzhledem k tomu, že naše jednotka je kategorie V, tak se jí kurzy V-40 a S-40 netýkají. Naše jednotka je rovněž dostatečně zajištěna z pohledu nositelů  dýchací techniky. Pokud by ale někdo ze současných členů jednotky, komu NDT-16 chybí, chtěl kurz absolvovat, ať se co nejdříve ozve veliteli jednotky.

Podrobnosti o školeních v Tišnově jsou součástí SIAŘe uveřejněného na webu okrsku Benešov. Tam je také ke stažení přihláška.

Koncem března pak proběhne školení velitelů (27.-29. března) a strojníků (25.-26. března) pro JPO kategorie V, tentokrát na požární stanici v Boskovicích. Tato školení se budou týkat některých našich členů v souvislosti s plánovanou reorganizací naší jednotky. Ale o tom budeme informovat později.

Print Friendly, PDF & Email